RSS

Category Archives: Suport UNICEF/UE

Activități realizate în cadrul proiectului regional UNICEF ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”, realizat cu suportul Uniunii Europene

„Cercu de solidaritate” acționează în mun. Bălți

IMG_5226În data de 20 octombrie anul curent, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (asociația „TDV” filiala Bălți) a avut plăcerea să primească în vizită de studiu participanții „schimbului de experiență” din cadrul proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat”, specialiști principali în problemele social-educative și comunitare (DPDC), pedagogii din Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri (CCCT) din sectoarele mun. Chișinău, la fel și reprezentanții direcțiilor de asistență socială şi protecţia familiei din Călărași și Hîncești și reprezentanți proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat” care au organizat acest eveniment.

Vizita s-a axat pe prezentarea modelului de parteneriat între APL, serviciile sociale, medicale și educaționale existente şi ONG-urile de tineret din mun. Bălţi, așa numitul „cerc de solidaritate”, ce își centrează activitatea pe adolescenții și tinerii în special vulnerabili, întru prevenirea și reducerea situațiilor de risc.

În cadrul vizitei, asociația „TDV” filiala Bălți a prezentat serviciile pe care le oferă în lcrul cu adolescenții și tinerii în special vulnerabili și la risc de infectare, oferite în baza proiectului regional UNICEF realizat cu suportul Uniunii Europene „Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”. La fel au fost vizitați și partenerii „cercului de solidaritate” Centrul de sănătate prietenos tinerilor „ATIS” și Instituția publică „Centrului de primire a copiilor în regim de urgență „Evrica”.

Vizită de studiu similară a fost realizată și în 5 septembrie 2014, la care la fel au participat profesioniști practicieni ce prestează servicii adolescenților aflați în situații de risc și familiilor lor, pentru a îmbunătăți serviciile și politicile comunitare destinate adolescenților în situație de risc și În scopul de a  prelua practici de lucru în domeniul asistenţei stradale, implementate de către Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala Bălți.

 

Ziua Lumânărilor Aprinse la Orhei

orheiLa 16 mai, anul curent în orașul Orhei s-a desfășurat Acțiunea comunitară „Ziua Lumînărilor aprinse”. Activitatea a fost organizată de către 9 angajați și 40 voluntari bravi ai Centrului „Adolescentul”, băieți și fete cu vîrstă cuprinsă între 13-20 ani, studenți și elevi ai gimnaziului M. Eminescu și Colegiului Medical, dar și din instituțiile rurale de învățămînt.

De dimineață, voluntarii și-au propus să atragă atenția locuitorilor orașului, în special a tinerilor, prin intermediul unui dans flash-mob, după care au fost distribuite mai mult de 600 materiale informaționale cu genericul: „Ești în risc?”, „Testează-te la HIV”, „Cărți pentru fete istețe și băieți isteți”, „cărți de vizită” și panglici roșii – simbol al solidarității.

La fel persoanele contactate au participat într-un sondaj cu referire la cunoștințele despre HIV, s-a adeverit că 80% dintre respondenți (din numărul total de 200 de tineri) nu cunosc toate căile de transmitere a infecției HIV, si nici nu știu unde ar putea face un test la HIV. Pentru cei cointeresați se făceau explicații mult mai detaliate cu referire la testarea la HIV.

Nu au lipsit și activitățile creative, astfel toți doritorii au avut posibilitatea să-și expună părerea on-line (pe rețeaua de socializare – facebook, pagina asociației), pe parcursul zilelor 12.05 – 16.05, în cadrul Concursului celor mai reușite mesaje de îndemn și de nondiscriminare a persoanelor HIV infectate.

„Rămâneți oameni! SIDA nu se transmite prin omenie!” Corina Erhan și „Compasiunea este apa care stinge focul de discriminare.” Molly Cowden sunt doar citeva dintre mesajele participante în concurs. Acestea au fost culese și plasate pe un baner, ca toți doritorii să participe la selectarea premianților. Din numărul total de 11 mesaje doar cinci au fost premiate.

Culminația activității s-a desfășurat prin scrierea a 80 de mesaje pe baloane, cu conținut pătrunzător și pline de optimizm pentru cei infectați de HIV, după care onorarea persoanelor decedate de SIDA printr-o „Minută a tăcerii” și în final lansarea baloanelor în cer.

Evenimentul nu ar fi fost atît de atractiv și de divers, dacă nu se implicau și partenerii locali: APL or. Orhei, Centrul de Tineret, Colegiul Medical, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Cabinetul de consiliere voluntara și Centrul de Sănătate Publică.

 

Ziua Lumânărilor Aprinse la Dondușeni

asLa 9 mai, ziua Europei, Asociația obștească „Tinerele femei Cernoleuca” a realizat o acțiune comunitară dedicată Zilei de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, denumită „Generația sănătoasă – ești informat ești protejat!”. Activitățile din cadrul acțiunii au fost desfășurate în Zona de odihnă și pe Piața centrală (Consiliul Raional) a orașului Dondușeni, cu implicarea a mai mulți actori sociali: Consiliul Raional, Secția Cultură, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor și Primăria or. Dondușeni.

Organizatorii, angajații și voluntarii instituțiilor sus menționate au desfășurat diverse activități creative cu scop de a informa comunitatea și sensibiliza opinia publică cu privire la riscurile de infectare cu HIV, în special pentru grupurile cu risc sporit de infectare. Mai mult de 30 de tineri au participat la Concursul Desenilor dedicat tematicii de comemorare a persoanelor decedate de SIDA. Tinerii au avut posibilitatea să aleagă unde vor desena, astfel au fost realizate desene pe asfalt, iar pentru cei mai îndrăzneți – pe maiouri. Participanții concursului, peste 300 de tineri au beneficiat de sesiuni interactive de informare și materiale informaționale, oferite de echipele de voluntari outreach.

În seara aceleiași zile, adolescenții și tinerii au fost invitați să aprindă lumînări în memoria persoanelor decedate de SIDA, creînd cu ele simbolul solidarității – panglica roșie. Doritorii au avut posibilitatea să noteze slogane și mesaje de susținere și solidaritate persoanelor ce trăiesc cu HIV și familiilor afectate de SIDA, pe lampioane care într-un tîrziu au fost lansate în cer.

Evenimentul a fost unul inedit, adunînd tineri din mai mult de 12 clase liceale. Tinerii fiind entuziasmați de ceea ce se întîmplă, au făcut poze pe fonul panglicii și s-au implicat la maximum în activitățile propuse.

Activitatea a fost realizată cu suportul proiectului regional UNICEF și Uniunii Europene “Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

 

ICATT – inovațiuni de instruire a specialiștilor prin utilizarea sistemului computerizat integrat

_MG_0162Astăzi, 29 aprilie, a dat start trainingul ”Utilizarea sistemului computerizat integrat de instruire a specialiștilor în consilierea și testarea la HIV a adolescenților și tinerilor din grupurile cu risc sporit de infectare(ICATT)”. Activitatea va fi derulată de traineri internaționali din Rusia și Belorusia pentru prestatorii de servicii din Republica Moldova, reprezentanți ai Centrului Național de Sănătate Publică, asociațiilor neguvernamentale de tineret ce oferă servicii în domeniu și pentru specialiști din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor.

Activitatea dată este realizată în scopul sporirii accesului adolescenților și tinerilor la serviciile de consiliere și testare la infecția HIV, eveniment realizat de către Asociația ”Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți cu asistența tehnică a UNICEF Moldova în baza Programului Național de Prevenire și Control a infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2001-2015.

Activitate realizată în cadrul proiectului regional UNICEF, cu suportul Uniunii Europene “Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

 

Necesitățile tinerilor ne unesc!

IMG_1246La 21 martie 2014,  Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi a organizat în or. Donduşeni  un atelier de lucru pentru cartografierea serviciilor pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV și dezvoltarea și stabilirea mecanismelor viabile de colaborare între serviciile de profilaxie adresate acestor grupuri de tineri şi serviciile de consiliere şi testare voluntară la HIV existente în or. Donduşeni.

La această întrunire au participat diverși actori sociali, reprezentanți ai Direcției de Învățămînt, Serviciului Sănătate, psihologi din cadrul instituţiilor de învăţămînt, asistenți sociali, medici – dermatovenerolog şi ginecolog, specialiști din cadrul CSPT Donduşeni și alte persoane care de asemenea activează cu grupurile de tineri în special vulnerabili.

Atelierul de lucru s-a pentrecut într-o atmosferă activă şi receptivă, majoritatea participanţilor și-au expus părerea vis-a-vis de problemele de sănătate cu care se confruntă tinerii din oraș și din întreaga Moldovă. Medicul ginecolog a prezentat cele mai noi date statistice cu privire la incidenţa HIV din localitatea, bazîndu-se pe experienţa proprie de muncă, subliniînd cît de important este „să fie cunoscuți factori care duc la creşterea incidenţei HIV în rîndurile tinerilor”.

Pe parcursul activităţii a fost prezentată activitatea echipei de voluntari outreach din or. Donduşeni, creată și instruită în cadrul proiectului “Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.  Echipa s-a dovedit a fi solicitată de tinerii din clasele superioare, într-o perioadă destul de scurtă (din septembrie 2013), pentru a duce dialog deschis cu privire la sănătatea reproducerii și riscurilor (directe și indirecte) de infectare cu HIV.

Un moment deosebit pentru toți participanții atelierului, și în special pentru unul dintre voluntari outreach, a fost prezenţa părintelui acestuia, care a venit cu mulţumiri pentru implicarea fiicei în acest proiect. Mama Adrianei a menţionat că a observat la fiica sa schimbări pozitive: „Adriana a devenit mai comunicabilă, mai bună și deschisă la inimă, este mai informată de cît alți tineri de vîrsta sa, ceea ce prezintă o creştere personală. Iar informația pe care o posedă mă uimește și pe mine, învăț alături de ea în fiecare zi.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului regional UNICEF, cu suportul Uniunii Europene “Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

 

În Ungheni serviciile de consiliere și testare la HIV devin mai accesibile

7tnRA0kVtkqae9bfnADNFwLa 19 martie 2014 Asociația ”Tinerii Pentru Dreptul la Viață”, Bălți a organizat în or. Ungheni un atelier de lucru cu scopul fortificării mecanismului de referire între serviciile de prevenire, consiliere și testare voluntară la HIV adresate adolescenților cu risc sporit de infectare cu HIV. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Uniunii Europene ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

 Atelierul și-a propus,  în primul rând, să identifice serviciile psiho-medico-sociale adresate tinerilor, existente în or. Ungheni și să stimuleze relațiile de colaborare dintre serviciile de consiliere și testare la HIV, serviciile de sănătate prietenoase tinerilor și asociațiile obștești. La acest atelier au fost invitați diverși actori sociali: psihologi, asistenți sociali, medici (psihiatru, dermatovenerolog, infecționist și narcolog), specialiști din cadrul Centrului de  Sănătate Prietenos Tinerilor  ”Impuls”, biroul de Probațiune, reprezentanți ai Direcției Învățământ și alți specialiști care, activează cu adolescenţii şi tinerii, în special cu cei vulnerabili.

 Pe parcursul activității atelierului au fost lansate dezbateri aprinse, participanții fiind extrem de mult interesați de problemele de sănătate cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova. Unii din participanți au recunoscut că până la moment nu cunoșteau despre existența Centrului de  Sănătate Prietenos Tinerilor  ”Impuls”,, Centrului de Tineret ”Flacăra” și altor centre care activează cu tinerii. Toți au rămas încântați de faptul că în orașul lor există asemenea servicii bine organizate și accesibile tinerilor.

 

Iubirea este cea mai bună protecție

Ziua de 14 februarie marchează Ziua tuturor îndrăgostiților, dar în întreaga lume se marchează Ziua Internațională a Prezervativului, care vizează promovarea folosirii prezervativului ca mijloc de prevenire a sarcinii nedorite și a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV.

Anul acesta, voluntarii Asociației „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți și Centrului de sănătate prietenos tinerilor „ATIS” se alătură acestei inițiative implicîndu-se activ în promovarea comportamentului sexual protejat. În acest sens, la data de 13 februarie, în centrul orașului Bălți, a fost desfășurată Acțiunea comunitară „Misia imposibilă – Dragostea este…”. 10 voluntari și 5 outreach au implicat mai mult de 160 persoane în diverse activități:

  • informare și publicitate a serviciilor Centrului de sănătate prietenos tinerilor „ATIS”, unde aceștia își pot face și un test expres la HIV;
  • informare despre Ziua Internațională a Prezervativului – rugîndu-i pe tineri să pronunțe în fața camerei video echivalentul cuvîntului prezervativ, dar în limba daneză – Svangerskabsforebyggendemiddel;
  • colectare de fonduri – astfel au fost adunați 450 lei (care ulterior vor fi utilizați în realizarea activităților cu copii din familiile afectate de HIV/SIDA);
  • colectare a părerilor despre ce este Dragostea. Mai jos vă prezentăm unele păreri expuse de 30 de tineri intervievați: Dragostea este… cel mai feumos și nemaipomenit sentiment, care aduce copii și familie. Dragostea e tunci cînd știi că cineva permanent se gîndește la tine, un sentiment puternic dintre două persoane, cînd totul e bine. Любовь это –  проводить каждую минуту с любимым человеком, симпатия, притяжение, страсть,  взаимопонимания, а также ценить любимого, дарить друг другу добрые чувства, счастье и секс, dar au fost și persoane care au afirmat că Dragostea este… scurgere de bani, suferință, „0” – adică nimic.

Cu toate acestea Dragostea rămîne a fi cea mai bună protecție. Deci Iubiți-vă și protejați-vă cu Svangerskabsforebyggendemiddel!!!

Activitate realizată cu susținerea financiară primită în cadrul proiectului regional UNICEF realizat cu suportul Uniunii Europene “Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

This slideshow requires JavaScript.

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.