RSS

Voluntariat – cu cîștig!

“Fără îndoială că un grup mic dar dedicat și gînditor de cetățeni poate schimbă lumea; de fapt, este singurul lucru care a schimbat lumea pînă acum.”

( Margaret Mead)

IMAG0967De acest slogan ne conducem noi, voluntarii din Orhei. Voluntariatul ne-a adus împlinirea și încrederea că suntem utili, iar efortul nostru nu este înzădar. Înaintăm cu pași mici, dar siguri pe drumul implicării sociale, mai degrabă, punînd accent pe caliatate și mai puțin pe cantitate.

Organizația „Adolescentul”, sub a cărei tutelă ne desfășurăm activitatea de voluntariat, este una din cele mai dezvoltate ONG-uri din Orhei și ne oferă creștere personală și posibilități de implicare socială. Nu pot să nu o menționez pe d. Romanov, care este mai mult decît un Președinte de ONG, este mentorul nostru și un bun prieten. În general, tot colectivul organizației este orientat spre un lucru de echipă bine consolidat și sînt un exemplu viu de implicare și devotament față de munca pe care o prestează în folosul comunității, pe bază de voluntariat, inclusiv.

Echipa noastră de 10 voluntari, susținută, pe durata a doi ani deja, de proiectul regional UNICEF, cu suportul Uniunii Europene, ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV” și implementat de asociația „Tinreii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți, este mereu în dezvoltare și perfecționare. Iar „Adolescentul” a devenit o prima experiență de muncă, anume aici am învățat ce este acordarea unui serviciu prietenos tinerilor aflați în dificultate. Am crescut și creștem împreună cu beneficiarii nostri, împreună cu ei învățăm adevărurile vieții și încercam să schimbăm ceva în noi, iar prin aceasta și în cei din jur. La început e mai dificil, apoi acesta devine un  mod de viață – să fii atent la cei din jur și să lași indiferența de o parte. Desigur, această muncă cere perfecționare și acumulare de noi informații, continuu, dar în același timp, îți oferă satisfacția să nu înveți niște teorii lipsite de viață ci, chiar, viață – adevărată, care se trăiește alături de noi.

Fiacare dintre noi, voluntarii, poate povesti multe istorii utile și pline de învăţăminte, pe care le putem oferi și colegilor noştri din alte regiuni (Ungheni, Bălți, Dondușeni, Rîbnița) implicați în proiect, în cadrul activităților și întrunirilor, instruirilor comune, astfel în cît fiecare să-şi selecteze înţelepciune şi prudenţă din ele, iar noi le vom ţine şi pentru copiii noştri, ca să-i putem feri de nişte probleme.

Cu toate că definiţia voluntariatului spune că această activitate presupune o muncă neremunerată, după cum vedeți, noi voluntarii avem multe de cîştigat.

Marina Popusoi, voluntar AO „Adolescentul”, orașul Orhei

Reclame
 

Sănătatea în viziunea tinerilor

WRABnOarVUWmgZqWv2EWAÎn cadrul proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Uniunii Europene, ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”, voluntarii outreach din orașul Dondușeni planifică și realizează diverse acțiuni comunitare pentru a implica tinerii și a le provoca interesul vis-à-vis modul sănătos de viață și testarea la HIV, iar colectarea de opinii, la tema „Sănătatea în viziunea tinerilor”, face parte din acest șir de activități și a fost realizată cu mare entuziasm de echipa locală de voluntari outreach.

 „Sănătatea reprezintă darul cel mai de preț al omului. Cu toții știm că dacă avem sănătate, le putem face pe toate. Sănătatea reprezintă comoara noastră, cea mai mare și cea mai importantă avere, ne spune Cucer Diana, voluntară outreach din cadrul asociației „Tinerele femei din Cernoleuca”. Echipei noaste de voluntari îi pasă de sănătatea tinerilor de azi, de aceea, am hotărit să facem un sondaj de opinii, ca să aflăm, ce zic tinerii despre sănătate?”

Iată cîteva din opinniile tinerii din or. Dondușeni:

Mihaela (17 ani): „Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să îl facă.”

Vitalie (15 ani): „Sănătatea este fericire.”

Vadim (15 ani): „Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască”.

Ana (16 ani): „Sănătatea este prima bogăție.”

Diana (17 ani): „Sănătatea nu este pur și simplu lipsă de boală.”

Marian (16 ani): „Sănătatea este cel mai frumos dar oferit de la natură.”

Doina (18 ani): „Sănătatea este un cuvînt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, ci și perspectiva de viitor a unui om.”

Catalina (15 ani): „Sănătatea este viață.”

Valeria (17 ani): „A fi sănătos înseamnă a fi un om fericit.”

Alexandru (18 ani): „Sănătatea este ca banii, niciodată nu vom avea o adevarată ideea de valoarea sa pînă cînd nu o vom pierde.”

Oleg (16 ani): „Sănătatea este comoara tot mai rău pazită de oamenii contemporani.”

Doina (17 ani): „Sănătatea este unica ce nu poate fi cumparată în zilele noastre.”

Ion (16 ani): „Sănătatea este cea mai mare bucurie.”

Diana (18 ani): „Sănătatea e unitatea ce dă valoare tuturor zerourilor vieții.”

Valentina (18 ani): „Sănătatea este bunul cel mai de preț, pe care ni-l oferă natura.”

„Tinerii cu care am comunicat au primit în final materiale informative și invitație de a fi mai activ și de a promova un mod sănătos de viață, ne spune Vacarov Elena, voluntară outreach în aceeași organizație. După activitățile efectuate în teren cu adolescenții, noi, voluntarii, suntem siguri că tinerii din orașul Dondușeni aleg um mod sănătos de viață și tind spre o viață mai bună și sigură alături de echipa noastră.”

 

Расширенный доступ к программам снижения вреда в Шотландии достигает впечатляющего снижения заболеваемости гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков

Внедрение комплексных стратегий снижения вреда в 2008 году добилось впечатляющего сокращения заболеваемости гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков в Шотландии. Заболеваемость гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков резко снизилась в период с 2008 по 2012 г. Исследователи подсчитали, что программы снижения вреда предупредили возникновение 1000 новых случаев хронической инфекции вирусного гепатита С в этой популяции.

В 2008 году Шотландское правительство внедрило комплексную программу снижения вреда для профилактики вирусного гепатита С среди потребителей инъекционных наркотиков. Программа включила в себя распространение стерильных инъекционных пакетов, включая фильтры, ложки, стерильные иглы и шприцы, а также меры по усовершенствованию опиоидной заместительной терапии.

Группа исследователей разработала исследование по изучению воздействия этих мероприятий на уровень заболеваемости гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков между 2008 и 2012. В исследование было зачислено в общей сложности 8000 человек для участия в трех отдельно-проводимых одномоментных (кросс-секционных) исследованиях. За этот период было зарегистрировано 53 случая вирусного гепатита С. Заболеваемость снизилась с 13,6 на 100 человек/год в 2008/9 году до 7,3 на 100 человек/год в 2011/12 году. Авторы подсчитали, что возникновение 1400 новых случаев инфекции (1000 из которых перешли бы в хроническую форму) были предотвращены за счет расширения программ снижения вреда между 2008 и 2012 годами.

Снижение заболеваемости сопровождалось увеличением числа лиц, получающих заместительную терапию (от 50 до 64% за тот же период времени) и снижением доли людей, заявляющих о совместном использовании инъекционного инструментария (с 15 до 8%), а также с уменьшением пропорции лиц, ежедневно использующих инъекционные наркотики (с 63 до 49%).

Комментарий: Еще одна обнадеживающая находка, которая не стала неожиданностью, учитывая известную всем эффективность комплексных программ снижения вреда в профилактике ВИЧ. Однако, в этой области проведено недостаточно исследований, и по словам самих исследователей «…это фактически первое исследование, продемонстрировавшее возможность достижения впечатляющего снижения заболеваемости вирусным гепатитом С среди потребителей инъекционных наркотиков за относительно короткий период времени в результате широкого внедрения комплексных программ снижения вреда».

Источник: aidsmap.com

 

Discută despre HIV. Fă testul HIV.

HIV testing week logo stg10_option1Înainte de Ziua Mondială de combatere a SIDA se va organiza saptămîna Europeană a testării HIV 2014, care are scopul să unească persoanele politice, profesioniștii din domeniul sănătății și organizațiile societății civile pentru a promova și crește testarea la HIV în cele 53 de state ale Regiunii Europene a OMS. Tema săptămînii Europene pentru testarea HIV 2014 este „Discută despre HIV. Fă testul HIV”  și are scopul de a îmbunătăți dialogul constructiv între cei care ar trebui sa facă testul HIV și cei care oferă aceste teste.

Săptămîna 21 – 28 noiembrie, saptămîna Europeană a testării HIV 2014  oferă politicienilor o oportunitate și platformă ideală în jurul căreia pot fi discutate aceste probleme majore de sănătate publică.

Creșterea accesului și acceptării testării timpurii la HIV trebuie să rămînă o prioritate pentru guvernele țărilor Europene, în care trăiesc în jur de 2,3 mln persoane cu HIV.

Datele ECDC și OMS arată atît că aproape 50% din persoanele diagnosticate cu HIV sunt diagnosticate tardiv, ceea ce rezultă în morbiditate și mortalitate înaltă, dar și risc  sporit  de transmitere a HIV  și costuri mai înalte pentru sistemele de sănătate. Este mult mai cost-eficient să fie introduse inițiative de testare HIV, deoarece costurile de tratament pentru persoanele diagnosticate tîrziu pot fi de trei-patru ori mai înalte decît tratarea celor diagnosticați la timp.

ECDC sprijină saptămîna Europeană a testării HIV 2014 coordonată de către Inițiativa HIV în Europa* și se bazează pe faptul că partenerii participanți din țările Europene se vor alinia și înregistra la săptămîna testării și vor organiza activități locale HIV care cel mai bine corespund necesităților și ariilor de expertiză ale acestora.

Tu, de asemenea, poti demonstra suportul tău activ vis-à-vis de această initiativă în țara ta prin înregistrarea pe pagina web a saptămînii testării:

http://www.hivtestingweek.eu/home

*Despre inițiativa HIV în Europa

HIV în Europe este o initiativă pan-Europeană lansată în Brussels în 2007.  Inițiativa propune o platformă europeană pentru schimb de experiență și pentru activități care ar îmbunătăți diagnosticarea și îngrijirea timpurie HIV în întreaga Europă. Aceasta este direcționată de către un grup independent de experți printre care reprezentanți ai societății civile, politicienilor, profesioniștilor din domeniul sănătății și institușiilor  de sănătate publică din Europa.

HIV in Europa nu este o organizație, dar o initiativă formată pentru a informa despre procese, a împărtăși cunoștințe și evidențe ce țin de subiecte importante cu privire la testarea și îngrijirea timpurie. Aceasta este unică în colaborarea sa cu stakeholderi de nivel clinic, advocacy și sănătate publică.

 

„Cercul de solidaritate” acționează în mun. Bălți

IMG_5226La data de 20 octombrie anul curent, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (asociația „TDV” filiala Bălți) a avut plăcerea să primească în vizită de studiu participanții „schimbului de experiență” din cadrul proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat”, specialiști principali în problemele social-educative și comunitare (DPDC), pedagogii din Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri (CCCT) din sectoarele mun. Chișinău, la fel și reprezentanții direcțiilor de asistență socială şi protecţia familiei din Călărași și Hîncești și reprezentanți proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat” care au organizat acest eveniment.

Vizita s-a axat pe prezentarea modelului de parteneriat între APL, serviciile sociale, medicale și educaționale existente şi ONG-urile de tineret din mun. Bălţi, așa numitul „cerc de solidaritate”, ce își centrează activitatea pe adolescenții și tinerii în special vulnerabili, întru prevenirea și reducerea situațiilor de risc.

În cadrul vizitei, asociația „TDV” filiala Bălți a prezentat serviciile pe care le oferă în lcrul cu adolescenții și tinerii în special vulnerabili și la risc de infectare, oferite în baza proiectului regional UNICEF realizat cu suportul Uniunii Europene „Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”. La fel au fost vizitați și partenerii „cercului de solidaritate” Centrul de sănătate prietenos tinerilor „ATIS” și Instituția publică „Centrului de primire a copiilor în regim de urgență „Evrica”.

Vizită de studiu similară a fost realizată și în 5 septembrie 2014, la care la fel au participat profesioniști practicieni ce prestează servicii adolescenților aflați în situații de risc și familiilor lor, pentru a îmbunătăți serviciile și politicile comunitare destinate adolescenților în situație de risc și În scopul de a  prelua practici de lucru în domeniul asistenţei stradale, implementate de către Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala Bălți.

 

Rolul poliției și societății civile în cadrul implementării programelor de reduce a riscurilor de infectare cu HIV/SIDA

img_7082La 16 octombrie curent, în incinta Inspectoratului General al Poliției, a avut loc întrevederea cu angajații Direcției inspectare efectiv, Direcției relații internaționale, Direcției generale securitate publica, Direcției generale urmărire penală și Direcției antidrog a INI a IGP și reprezentanții Asociației Obștești ”Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor” (UORN).

Reuniunea a avut drept scop identificarea soluțiilor de cooperare pe segmentul de acordare a asistenței persoanelor consumatoare de droguri injectabile, rolul Poliției în vederea reducerii riscurilor de infectare cu HIV/SIDA și respectarea drepturilor femeilor consumatoare de droguri.

Evenimentul a fost desfășurat în contextul Campaniei de informare lansată de către Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN) „Femeile Împotriva Violenţei” și realizării prevederilor memorandumului de colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Asociația Obștească ”Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”, încheiat la 2 iulie 2013.

Schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă, are ca instrumente de cooperare: organizarea unor consultări bilaterale, atât la nivel de conducere, cât şi la nivel de experţi; organizarea în comun a conferinţelor, atelierelor de lucru, seminarelor metodice; participarea la evenimente de profil organizate de către IGP și UORN, inclusiv a conferinţelor, atelierelor de lucru, seminarelor metodice; suportul metodic, logistic, etc.

Participanții la eveniment au convenit asupra organizării unor sesiuni de informare și sensibilizare a opiniei publicului despre rolul societății și Poliției la compartimentul prevenirii noilor cazuri de infectare cu HIV/SIDA în rândurile persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare, cunoștințe generale despre prevederile legislației în domeniu, mecanismele de referire a persoanelor către serviciile de asistență și conciliere, precum și siguranța la locul de muncă.

Sursa: www.igp.gov.md

 

Cazurile de deces din cauza supradozelor pot fi reduse

gLWMM1O98BuJxZuXmM7kQAÎn prezent una dintre cele mai frecvente cauze care duc la deces în rândul tinerilor este dependenta de droguri, și cu precădere administrarea unei supradoze. Ceea ce trebuie să înțelegem însa, este faptul foarte important este că în momentul în care avem de-a face cu un asemenea caz sa reacționăm prompt și în același timp cu calm. Mai mult decât atât, este necesar să știm care sunt pașii pe care trebuie sa îi urmăm în asemenea cazuri.

În așa mod, la 13 octombrie 2014 în incinta Centrului de asistenta integrata a consumatorilor de droguri al Asociației”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți,  a avut loc a doua sesiune de instruire „Acordarea primului ajutor medical în caz de supradoze la consumatorii de droguri” din cadrul ciclului de instruire, inițiat de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) în septembrie anul curent.

Obiectivul ședinței a constituit pregătirea personalului asociațiilor în acordarea primului ajutor în caz de supradoze la consumatorii de droguri injectabile. În calitate de traineri au fost implicați doi specialiști din cadrul Centrului de instruire al Serviciului de asistenta medicala urgenta.

La instruire au mai fost discutate așa subiecte ca ”Intoxicația, tipurile intoxicațiilor și căile de intoxicare”, ”Cauzele supradozelor, primul ajutor”,, ”Naloxona și indicațiile pentru administrarea naloxonei”. Totodată, participanții au primit răspuns la multiplele întrebări cu care s-au întâlnit în practica sa.

Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) speră că datorită cunoștințelor dobândite, mulți din lucrătorii Programelor de reducere a riscurilor vor reuși să ofere ajutorul necesar pana la sosirea asistenței medicale specializate, astfel contribuind la salvarea de vieți.