RSS

Programe

Proiectul: “Activităţi de prevenire HIV şi asistenţă a adolescenţilor vulnerabili în RM”

(iunie – noiembrie 2012)

Scopul: Îmbunăţăţirea accesului adolescenţilor şi tinerilor cu risc sporit de infectare la servicii de consiliere şi testare voluntară la HIV, alte servicii de prevenţie, tratament şi suport.

Obiective:

 • Evaluarea barierelor cu care se confruntă adolescenţii, în special cei cu comportament la risc în accesarea serviciilor de consiliere şi testare voluntară la HIV.
 • Revizuirea actelor legislative şi normative în vigoare pentru identificarea barierelor la CTV şi elaborarea  recomandărilor care  să faciliteze accesul tinerilor la servicii de consiliere şi testare voluntară la HIV.
 • Sporirea capacităţii a 3 ONG din Nordul RM (Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi, Asociaţia Obştească „Tinerele Femei Cernoleuca şi Asociaţia Obştească „Perspectiva”, Rîbniţa) în consilierea şi testarea voluntară la HIV a adolescenţilor şi tinerilor.
 • Sporirea capacităţilor SSPT din Bălţi, Rîbniţa şi Donduşeni în oferirea serviciilor de sănătate pentru tineri, în special celor mai vulnerabili, inclusiv prin fortificarea colaborării cu instituţiile statale şi asociaţiile obşteşti în domeniul asistenţei adolescenţilor şi tinerilor cu risc sporit de infectare din comunitate.

Beneficiari:

 • Asociaţii Obşteşti şi serviciile de sănătate prietenoase tinerilor din Bălţi, Rîbniţa şi Donduşeni, alţi prestatori de servicii de ocrotire a sănătăţii din localităţile vizate de proiect;
 • Sistemul de educatie şi sănătate din cele trei comunităţi vizate de proiect: mun. Bălţi. Or. Rezina şi or. Donduşeni;
 • Tinerii cu vîrsta cuprinsă între 10-24 ani;
 • Adolescenţii vulnerabili şi cei din grupurile de risc cu vîrsta cuprinsă între 10-19 ani.

Suport financiar: UNICEF Moldova

Campania:  „Gata cu indiferenţa! E timpul să te implici”

(19  noiembrie – 5 decembrie, 2012)

Scopul: Sensibiliza populația municipiului Bălți vis-a-vis de HIV/SIDA

Activităţi:

 1. Seminar informativ pentru  profesorii de educaţia civică din instituţiile preuniversitare  de învăţămînt din mun. Bălţi.
 2. Desfăţurarea concursului pentru cea mai bună activitate de informare de la egal la egal în domeniu, adresat elevilor instituţiilor preuniversitare de învăţămînt  din mun. Bălţi.
 3. Crearea unui spot video tematic și difuzarea acestuia în Centrele Medicilor de Familie, Oficiul Forței de Muncă, televiziunea locală prin internet, pe ecran LED.
 4. Flaiere pentru a fi afișate în Oficiul de Angajare a Forței de Muncă, instutuţiile de învăţămînt şi medicale din mun. Bălţi.
 5. Desfăţurarea concursului de fotografii pentru elevii din instituţiile preuniversitare de învăţămînt din mun. Bălţi.

Beneficiari:

 • adolescenții și tinerii din instituțiile de învățămînt din mun. Balti;
 • profesorii de educaţia civică din instituţiile preuniversitare  de învăţămînt din mun. Bălţi;
 • locuitorii mun. Bălți.

Suport financiar: Fundaţia Soros-Moldova

Campania:  „Sunt tînăr și optez pentru un mod sănătos de viață”

(21 noiembrie 2011 – 1 decembrie 2011)

Scopul: Sensibilizarea populației mun. Bălți vis-a-vis de HIV și SIDA

Activităţi:

 1. Seminar informativ pentru  pedagogii-organizatori din Centrele pentru copii și adolescenți din mun. Bălți (responsabili de organizare membrii asociației).
 2. Seminare informativ-educative pentru copiii și adolescenții care frecventează centrele pentru adolescenţi din mun. Bălţi (responsabili pedagogii-organizatori ai centrelor).
 3. Seminare pentru studenții anului I. (responsabili voluntarii asociației).
 4. Crearea unui spot video tematic și derularea acestuia în transportul urban dotat, în Centrele Medicilor de Familie, Oficiul Forței de Muncă, alte instituţii.
 5. Flaiere pentru a fi afișate în ascensoare, în transportul urban, instutuţiile de învăţămînt şi medicale din mun. Bălţi.
 6. Brain Ring tematic cu implicarea studentilor anului întîi de la Universitatea de Stat „A. Russo”.
 7. Iarmaroc de binefacere.

Beneficiari:

 • adolescenții și tinerii din instituțiile de învățămînt din mun. Balti,
 • adolescenții și tinerii cu grad sporit de vulnerabilitate (din centrele pentru adolescenti din municipiu),
 • pedagogii-organizatori ai Centrele pentru copii și adolescenți din mun. Bălți,
 • reprezentanții societății civile din mun. Balți,
 • populația adultă a mun. Bălți.

Suport financiar: Organizaţia umanitară neguvernamentală olandeză Fundaţia SIDA Est – Vest

Proiectul: „Activităţi de prevenire, identificare timpurie şi referire pentru tratament TB a grupurilor la risc în mun. Bălţi”

(martie 2011 – ianuarie 2012)

Beneficiari:

 • utilizatori de droguri injectabile.

Obiective:

 1. Dezvoltarea mecanismului de cooperare între Programul de Reducere a Riscurilor şi serviciile de control şi tratament a Tuberculozei în mun. Bălţi
 2. Utilizarea potenţialului programului de reducere a riscurilor  din mun. Bălţi în identificarea timpurie, implicarea şi menţinerea în programe de tratament TB a utilizatorilor de droguri injectabile.
 3. Creşterea nivelului de indentificare timpurie şi menţinere în tratament a persoanelor cu TB din  mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Bălţi.

Activităţi:

 1. Activităţi de indentificare timpurie şi referire a reprezentanţilor populaţiilor la risc (UDI, BSB, LSC) pentru diagnostic şi tratament TB;
 2. Activităţi de la egal la egal în implicarea şi menţinerea persoanelor cu TB în tratament, acompaniament social şi referire;
 3. Suport psihologic acordat pacienţilor TB, familiilor acestora privind TB, tratamentul, creşterea aderenţei la tratament, evitarea întreruperilor şi a abandonului, metode de profilaxie;
 4. Mobilizare comunitară pentru depistarea precoce a simptomelor TB prin desfăşurarea activităţilor de sensibilizare comunitară, reducerea stigmei şi discriminării persoanelor cu TB;
 5. Participare în oferirea asistenţei materiale pentru pacienţii TB aflaţi în tratament: distribuirea pachetelor alimentare, acoperirea cheltuielilor de transport.

Suport financiar: Fundaţia Soros-Moldova

Proiectul „Activități de profilaxie a hepatitelor virale în rîndul grupurilor vulnerabile ”

(iulie – decembrie, 2010)

Scopul: Creșterea nivelului de cunoștințe despre căile de transmiterte și metodele de profilaxie a Hepatitelor Virale B și C în rîndul grupurilor cu risc sporit, prin desfățurarea activităților outreach în 10 localități ale republicii (Ocnița, Soroca, Florești, Calarași, Taraclia, Ceadîr – Lunga, Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol).

Activități:

 1. Activități outreach
 2. Distribuirea materialelor informative
 3. Organizarea seminarelor informative pentru beneficiairi
 4. Prezentarea Teatrului Social

Beneficiari:

 • Asistenți sociali, lucrători outreach, și consilieri din differite organizații, active în reducerea noxelor,  prevenirea HIV,  suport persoanelor care trăiesc cu HIV în Ocnița, Soroca, Florești, Calarași, Taraclia, Ceadîr – Lunga, Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol.
 • UDI, LSC, BSB, grupuri cu risc sporit de infectare cu hepatite virale din Ocnița, Soroca, Florești, Calarași, Taraclia, Ceadîr – Lunga, Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol.
 • Cabinetele de Consiliere și Testare Voluntară din aceste localități

Suport financiar: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS)

Proiectul „Tineri Informaţi Protejaţi”

(mai – decembrie 2010)

Scopul: Prevenirea şi diminuarea riscurilor asociate relatiilor sexuale neprotejate în rândul adolescenţilor şi tinerilor cu risc sporit de infectare HIV, cuprinşi între 15 şi 20 ani, din mun. Bălţi.

Activități:

 1. Promovarea seminarelor informative la compartimentul prevenirii HIV
 2. Lucru outreach
 3. Desfăşurarea taberei de vară „Tineri Informaţi Protejaţi”
 4. Desfăşurarea activităţii dedicată petrecerii timpului liber

Beneficiari:

 • Tineri si adolescenti din școlile internat, căminele studențești din mun. Bălți

Parteneri: Primaria mun. Bălţi

Suport financiar: Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare  a Sistemului Sănătăţii (UCIMP) din grantul Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malariei, prin Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT)

Proiectul „Conştientizarea importanţei respectării drepturilor omului şi dezvoltarea abilităţilor democratice in rindurile tinerilor din Nordul Moldovei”

( noiembrie 2009 – octombrie 2010)

Scopul: Conştientizarea importanţei respectării drepturilor omului şi dezvoltarea abilităţilor democratice in rindurile tinerilor din Nordul Moldovei

Activităţi:

 1. Crearea unui film social cu privire la drepturile tinerilor si a unei broşuri
 2. Instruirea a 20 educatori de la egal la egal
 3. Promovarea sesiunilor de informative in localităţile rurale din Nordul R. Moldova
 4. Lansarea concursului de eseu tematic si organizarea vizitei invingătorilor la ONG-urile din mun. Bălţi.

Beneficiari:

 • Tineri si adolescenti din localităţile rurale ale regiunii de Nord a R. Moldova

Parteneri:

 • Centrul pentru Drepturile Copiilor şi Tinerilor din mun. Bălţi
 • Primaria mun. Bălţ

Suport financiar: Black See Trust, The German Marshal Fund for Regional Cooperation

Proiectul „Introducing the continuum of care”
(2009- 2010)
Scopul:Promovarea tratamentului de substituţie cu metadonă în mediul persoanelor dependente de droguri din clasa opiaceelor din mun. Bălţi

Activităţi:
1. Informarea persoanelor dependente cu privire la programul de substituţie cu metadonă
2. Analiza şi combaterea miturilor cu privire la programul de substituţie cu metadonă
3. Acompaniament social şi referire în vederea accesării serviciilor
4. Instruirea personalului organizaţiilor şi instituţiilor ce prestează servicii persoanelor dependente de droguri cu privire la tratamentul de substituţie cu metadonă
5. Instruirea personalului programelor de reducere a riscurilor in domeniul „Suport vital bazal”

Beneficiari:

 • Persoane dependente de droguri din mun. Bălţi
 • Personalul Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi
 • Personalul medical
 • Colaboratorii Comisariatului de Poliţie, Bălţi

Partener:Asociaţia Olandeză „Mainline”

Suport financiar: Noxfam Novib, Olanda

Proiectul „Adolescenţa fără riscuri”

(mai 2009 – ianuarie 2010)

Scopul: Reducerea incidenţei infectării cu ITS şi HIV în rândul adolescenţilor şi tinerilor vulnerabili cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 25 ani din mun. Bălţi, mun. Chişinău şi or. Tiraspol.

Activităţi:

 1. Consolidarea în Bălţi a unui sistem local de referire de referire pentru o mai bună identificare a adolescenţilor vulnerabili (AV) şi a adolescenţilor cu risc de infectare cu HIV (ARSI) şi prestare a serviciilor
 2. Activităţi informativ-educative şi outreach adresate adolescenţilor cu risc sporit de infectare cu HIV în mun. Bălţi, mun. Chişinău şi or. Tiraspol
 3. Suport adresat tinerilor infectaţi cu HIV in mun. Bălţi – susţinerea Clubului tinerilor infectati cu HIV in mun. Bălţi
 4. Elaborarea şi editarea broşurii „Atlasul serviciilor adresate tinerilor in mun. Bălţi”
 5. Prevenirea iniţierii consumului injectabil de droguri in mediul adolescenţilor şi tinerilor/ „Break the cycle”

Beneficiari:

 • Adolescenţi şi tineri din mun. Bălţi cu grad sporit de vulnerabilitate cu vîrsta de 12-25 ani din mun. Bălţi
 • Tinerii infectaţi cu HIV din mun. Bălţi
 • Prestatorii de servicii pentru adolescenţi şi tineri, structuri guvernamentale şi neguvernamentale din mun. Bălţi

Suport financiar: Unicef Moldova

Organizarea seminarelor informative pentru tineri şi adolescenţi

(continuu)

Scopul: informarea corectă şi accesibilă a tinerilor şi adolescenţilor cu privire la pericolul HIV-infectiei şi a consumul de droguri

Beneficiari: Tineri şi adolescenţi din şcolile, liceele, colegiile mun. Bălţi

Rezultate (anul 2009):

 • 25 seminare informative organizate in 13 şcoli naţionale şi 12 şcoli ruse
 • Cel puţin 1500 tineri informaţi anual in cadrul seminarelor
 • Mai mult de 3500 materiale informative distribuite

Parteneri:

 • Primaria mun. Bălţi,
 • Directia Sănătate
 • Secţia Invăţămînt, Tineret şi Sport

Atelier de iniţiere a directorilor adjuncţi pentru educatie din şcolile mun. Bălţi cu privire la problematica consumului de droguri in mediul adolescenţilor şi tinerilor

(20 noiembrie 2009)

Scopul: Consolidarea capacităţilor instituţiilor de invaţămînt din mun. Bălţi în identificarea timpurie a consumului de droguri in mediul elevilor şi abordarea eficientă a cazurilor de consum de droguri in şcoală

Beneficiari:

 • Directorii adjuncţi pentru educatie din şcolile mun. Bălţi

Parteneri:

 • Asociaţia Obştească „Uniunea pentru pevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”
 • Primaria mun. Bălţi

Suport financiar:Black See Trust, The German Marshal Fund for Regional Cooperation

Acţiunea consacrată Zilei Internaţionale a Combaterii SIDA

„Spune – NU SIDA” (1 Decembrie, anual)

Scopul:

Informarea şi sensibilizarea tinerilor din mun. Bălţi cu privire la infecţia HIV şi adoptarea unui răspuns adecvat epidemiei

Activităţi:

 1. Organizarea discotecilor tematice în cadrul Clubului SOHO, A-Club (locuri unde tinerii işi petrec timp liber) – distribuirea materialelor informaţionale, promovarea concursurilor, mijloacelor de protecţie.
 2. Organizarea activităţilor de informare pentru colegiile şi şcolile profesionale din mun. Bălţi – distribuirea materialelor informaţionale, promovarea seminarelor.
 3. Implicarea mass-media in cadrul activităţilor

Beneficiari:

 • 500 – 1500 tinerii din mun. Bălţi;
 • personalul didactic liceelor, colegiilor şi şcolilor profesionale;
 • persoane HIV-infectate;
 • comunitatea bălţeană.

Expozitia-foto “Drogul Ucide”

(1 decembrie 2008 – 15 februarie 2009)

Scopul:Sensibilizarea tinerilor  din mun. Bălţi şi Nordul R. Moldova cu privire la pericolul drogurilor,  prevenirea  consumului de droguri experimentale, promovarea unui mod de viata sanătos.

Activitaţi:

 1. Familiarizarea tinerilor din mun. Bălţi cu fotografii ale tinerilor implicati in  consumul  nelegal de drogurilor.
 2. Reflectarea soartei lor parcurgind traiectoria Viata – Droguri – Moarte.
 3. Seminare informative la tema “HIV/SIDA” si “Consumul de droguri”.

Beneficiari: elevi  ai 20 de şcoli din mun.Bălţi şi 10 şcoli din Nordul R. Moldova

Suport financiar: Iniţiativa Globală în Psihiatrie (Sofia/Bulgaria)

“Unii culeg ciuperci, noi culegem seringi”

(anual toamna şi primăvara)

Scopul: Reducerea riscului de infectare cu HIV, Hepatite virale si alte infectii cu transmitere prin singe în cazul injectarii ocazionale cu seringa utilizata.

Activitaţi:

 1. Informare populaţiei mun.Bălţi despre acţiunea desfăsurată.
 2. Colectarea seringilor utilizate(săptămînal) din parcurile, curtile si scarile caselor de locuit cu multe etaje din municipiul Balti.
 3. Transportare şi nimicirea seringilor.

Beneficiari: 2 parcuri, 3 raione de locuit (cartierele 6,7,8) m.Bălţi

„Ziua de comemorare a persoanelor care au decedat de SIDA” în mun. Bălţi

(anual)

Scopul:

*Comemorarea persoanelor decedate de SIDA in mun. Balti;

*Sensibilizarea comunitaţii vizavi de problema HIV/SIDA şi educarea unei atitudini tolerante şi nondiscriminatorie faţă de persoanele infectate.

Obiective:

*prevenirea şi combaterea discriminării/excluderii sociale a persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA;

*informarea corectă, accesibilă (cu utilizarea metodelor interactive) a populaţiei mun. Bălţi cu privire la infecţia HIV;

*implicarea unui număr  extins de persoane, organizatii şi instituţii in activitatea de prevenire HIV şi combatere a discriminarii persoanelor care trăiesc cu HIV.

Beneficiari:

 • rude, prieteni, persoane infectate si afectate de HIV/SIDA, elevi,studenţi, locuitori  ai mun.Bălţi;
 • APL, reprezentanţi ONG, medici.

Activitatea Liniei  informativ – consultative în problemele HIV/SIDA şi ale narcomaniei

(continuu)

Concepţie: serviciul de consiliere psihologică şi suport informaţional. Lucrează zilnic de la 10:00 pînă la 18:00, în afara zilelor de odihnă

Beneficiari: consumatori de droguri, codependenţi, persoane infectate şi afectate HIV, adolescenţi, tineri şi adulţi.

Consultant: psiholog.

Cele mai fregvente solicitări legate de problemele: narcomaniei, SIDA IST, relaţie băiat-fată depresii,  conflicte, relaţiile în familie-cuplu, sexualitate, cazuri de suicid.

Activitatea realizată în cadrul proiectului ,,Măsuri urgente de profilaxie a răspîndirii HIV/SIDA printre utilizatorii de drog injectabil, în baza strategiei diminuării noxelor”. A început să funcţioneze în 1998 ca Telefon al Încrederii penrtu adolescenţi.

Programe „Măsuri urgente de profilaxie a răspândirii HIV/SIDA în mediul utilizatorilor de droguri  injectabile şi a lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălţi în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

(2000-2009)

Scopul:Prevenirea răspândirii HIV în mediul grupurilor de populaţie cu grad sporit de vulnerabilitate

Activităţi/Servicii:

 1. Schimb de seringi, distribuirea mijloacelor individuale de protecţie şi a dezinfectantelor
 2. Consiliere specializată (medicală, socială, psihologică, juridică)
 3. Reorientarea către serviciile medicale şi sociale, inclusiv către tratamentul de substituţie cu metadonă, programe de reabilitare, cabinetele de testare şi consiliere voluntară la HIV şi hepatitele virale
 4. Activităţi de informare/educare/outreach,
 5. Lucrul cu comunitatea

Beneficiari:

 • Mai mult de 3000 utilizatori de droguri injectabile din mun. Bălţi,
 • Mai mult de 200 persoane ce prestează servicii sexuale contra plată.

Suport financiar: la moment programele sunt finanţate din resursele financiare GFATM prin intermediul granturilor operate de Fundaţia Soros-Moldova

Implicarea în cadrul Campaniei informaţionale de prevenire  a infecţiei HIVşi a hepatitelor virale B şi C, desfăşurată de proiectul USAID„Prevenirea Hepatitelor virale şi HIV”

(aprilie-mai 2008)

Scopul: Informarea populaţiei cu privire căile de transmitere a hepatitelor şi măsurile de prevenire a acestora.

Obiective:

 • incurajarea populaţiei să adopte comportamente sigure şi eficiente de protecţie faţă
 • distribuirea informaţiei despre serviciul CTV, disponibil la nivel local şi încurajarea accesarii lui.

Beneficiari:

 • 6000 lucrători/vînzători ai pieţelor şi centrelor comerciale din mun. Bălţi (Piaţa Baiducova, Piaţa Gara de Nord, Piaţa Centru, Piaţa BINA…);
 • 400 colaboratori ai Comisariatului de Poliţie, Bălţi;
 • 400 militari
 • 5000 tineri – studenţi ai colegiilor şi şcolilor profesionale din mun. Bălţi
 • 100 cadre didactice ale colegiilor şi şcolilor profesionale din mun. Bălţi
 • 50 magazine şi 20 farmacii din mun. Bălţi

Suport financiar:Proiectul PHH/USAID

Proiectul „Împreună vom da sens vieţii”

(august 2007 – iulie 2008)

Scopul proiectului:

Îmbunătăţirea calitativă a vieţii şi sănătăţii femeilor şi copiilor infectaţi/afectaţi de HIV din mun. Bălţi. R. Moldova.

Activităţi:

 1. Organizarea şi promovarea cursului de instruire şi informare „Şcoala Tinerelor Mame” pentru femei insărcinate HIV-infectate şi pentru mame cu copii de vîrstă mică şi fragedă.
 2. Pregătirea personalului medical al Centrului de Perinatologie municipal, Bălţi în  acordarea suportului medico – social femeilor însărcinate HIV pozitive şi identificarea timpurie a infecţiei HIV la femei.
 3. Acordarea serviciilor de consiliere integrată femeilor HIV-infectate şi copiilor.
 4. Organizarea activităţilor de prevenire a discriminării cu care se confruntă familiile şi copii infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA în şcoli şi grădiniţe.
 5. Organizarea timpului liber a copiilor infectaţi sau afectaţi de HIV prin desfăşurarea sărbătorilor: Anul Nou, 8 Martie, Paşte, Ziua Copilului
 6. Elaborarea şi distribuirea materialelor informative.
 7. Distribuirea pachetelor igienice pentru noi-născuţii din mame HIV-pozitive.
 8. Elaborarea buletinului lunar pentru persoanele HIV-infectate „Viaţa pozitivă”.

Beneficiari direcţi:

 • Femeile însărcinate
 • Femeile însărcinate HIV-pozitive
 • Femeile mame HIV-pozitive
 • Copii născuţi de mame HIV-pozitive

Beneficiarii indirecţi: Persoane afectate de HIV, cupluri HIV-pozitive, cupluri HIV-discordante, personal  medical, comunitatea mun. Bălţi

Suport financiar: Unicef Moldova

Reclame
 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: