RSS

2009 – 2010

Proiectul „Activități de profilaxie a hepatitelor virale în rîndul grupurilor vulnerabile ”

(iulie – decembrie, 2010)

Scopul: Creșterea nivelului de cunoștințe despre căile de transmiterte și metodele de profilaxie a Hepatitelor Virale B și C în rîndul grupurilor cu risc sporit, prin desfățurarea activităților outreach în 10 localități ale republicii (Ocnița, Soroca, Florești, Calarași, Taraclia, Ceadîr – Lunga, Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol).

Activități:

 1. Activități outreach
 2. Distribuirea materialelor informative
 3. Organizarea seminarelor informative pentru beneficiairi
 4. Prezentarea Teatrului Social

Beneficiari:

 • Asistenți sociali, lucrători outreach, și consilieri din differite organizații, active în reducerea noxelor,  prevenirea HIV,  suport persoanelor care trăiesc cu HIV în Ocnița, Soroca, Florești, Calarași, Taraclia, Ceadîr – Lunga, Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol.
 • UDI, LSC, BSB, grupuri cu risc sporit de infectare cu hepatite virale din Ocnița, Soroca, Florești, Calarași, Taraclia, Ceadîr – Lunga, Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol.
 • Cabinetele de Consiliere și Testare Voluntară din aceste localități

Suport financiar: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS)

Proiectul „Tineri Informaţi Protejaţi”

(mai – decembrie 2010)

Scopul: Prevenirea şi diminuarea riscurilor asociate relatiilor sexuale neprotejate în rândul adolescenţilor şi tinerilor cu risc sporit de infectare HIV, cuprinşi între 15 şi 20 ani, din mun. Bălţi.

Activități:

 1. Promovarea seminarelor informative la compartimentul prevenirii HIV
 2. Lucru outreach
 3. Desfăşurarea taberei de vară „Tineri Informaţi Protejaţi”
 4. Desfăşurarea activităţii dedicată petrecerii timpului liber

Beneficiari:

 • Tineri si adolescenti din școlile internat, căminele studențești din mun. Bălți

Parteneri: Primaria mun. Bălţi

Suport financiar: Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare  a Sistemului Sănătăţii (UCIMP) din grantul Fondului Global pentru combaterea SIDA, TB şi Malariei, prin Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri (CNRT)

Proiectul „Conştientizarea importanţei respectării drepturilor omului şi dezvoltarea abilităţilor democratice in rindurile tinerilor din Nordul Moldovei”

( noiembrie 2009 – octombrie 2010)

Scopul: Conştientizarea importanţei respectării drepturilor omului şi dezvoltarea abilităţilor democratice in rindurile tinerilor din Nordul Moldovei

Activităţi:

 1. Crearea unui film social cu privire la drepturile tinerilor si a unei broşuri
 2. Instruirea a 20 educatori de la egal la egal
 3. Promovarea sesiunilor de informative in localităţile rurale din Nordul R. Moldova
 4. Lansarea concursului de eseu tematic si organizarea vizitei invingătorilor la ONG-urile din mun. Bălţi.

Beneficiari:

 • Tineri si adolescenti din localităţile rurale ale regiunii de Nord a R. Moldova

Parteneri:

 • Centrul pentru Drepturile Copiilor şi Tinerilor din mun. Bălţi
 • Primaria mun. Bălţ

Suport financiar: Black See Trust, The German Marshal Fund for Regional Cooperation

Proiectul „Introducing the continuum of care”
(2009- 2010)
Scopul:Promovarea tratamentului de substituţie cu metadonă în mediul persoanelor dependente de droguri din clasa opiaceelor din mun. Bălţi

Activităţi:
1. Informarea persoanelor dependente cu privire la programul de substituţie cu metadonă
2. Analiza şi combaterea miturilor cu privire la programul de substituţie cu metadonă
3. Acompaniament social şi referire în vederea accesării serviciilor
4. Instruirea personalului organizaţiilor şi instituţiilor ce prestează servicii persoanelor dependente de droguri cu privire la tratamentul de substituţie cu metadonă
5. Instruirea personalului programelor de reducere a riscurilor in domeniul „Suport vital bazal”

Beneficiari:

 • Persoane dependente de droguri din mun. Bălţi
 • Personalul Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi
 • Personalul medical
 • Colaboratorii Comisariatului de Poliţie, Bălţi

Partener:Asociaţia Olandeză „Mainline”

Suport financiar: Noxfam Novib, Olanda

Proiectul „Adolescenţa fără riscuri”

(mai 2009 – ianuarie 2010)

Scopul: Reducerea incidenţei infectării cu ITS şi HIV în rândul adolescenţilor şi tinerilor vulnerabili cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 25 ani din mun. Bălţi, mun. Chişinău şi or. Tiraspol.

Activităţi:

 1. Consolidarea în Bălţi a unui sistem local de referire de referire pentru o mai bună identificare a adolescenţilor vulnerabili (AV) şi a adolescenţilor cu risc de infectare cu HIV (ARSI) şi prestare a serviciilor
 2. Activităţi informativ-educative şi outreach adresate adolescenţilor cu risc sporit de infectare cu HIV în mun. Bălţi, mun. Chişinău şi or. Tiraspol
 3. Suport adresat tinerilor infectaţi cu HIV in mun. Bălţi – susţinerea Clubului tinerilor infectati cu HIV in mun. Bălţi
 4. Elaborarea şi editarea broşurii „Atlasul serviciilor adresate tinerilor in mun. Bălţi”
 5. Prevenirea iniţierii consumului injectabil de droguri in mediul adolescenţilor şi tinerilor/ „Break the cycle”

Beneficiari:

 • Adolescenţi şi tineri din mun. Bălţi cu grad sporit de vulnerabilitate cu vîrsta de 12-25 ani din mun. Bălţi
 • Tinerii infectaţi cu HIV din mun. Bălţi
 • Prestatorii de servicii pentru adolescenţi şi tineri, structuri guvernamentale şi neguvernamentale din mun. Bălţi

Suport financiar: Unicef Moldova

Organizarea seminarelor informative pentru tineri şi adolescenţi

(continuu)

Scopul: informarea corectă şi accesibilă a tinerilor şi adolescenţilor cu privire la pericolul HIV-infectiei şi a consumul de droguri

Beneficiari: Tineri şi adolescenţi din şcolile, liceele, colegiile mun. Bălţi

Rezultate (anul 2009):

 • 25 seminare informative organizate in 13 şcoli naţionale şi 12 şcoli ruse
 • Cel puţin 1500 tineri informaţi anual in cadrul seminarelor
 • Mai mult de 3500 materiale informative distribuite

Parteneri:

 • Primaria mun. Bălţi,
 • Directia Sănătate
 • Secţia Invăţămînt, Tineret şi Sport

Atelier de iniţiere a directorilor adjuncţi pentru educatie din şcolile mun. Bălţi cu privire la problematica consumului de droguri in mediul adolescenţilor şi tinerilor

(20 noiembrie 2009)

Scopul: Consolidarea capacităţilor instituţiilor de invaţămînt din mun. Bălţi în identificarea timpurie a consumului de droguri in mediul elevilor şi abordarea eficientă a cazurilor de consum de droguri in şcoală

Beneficiari:

 • Directorii adjuncţi pentru educatie din şcolile mun. Bălţi

Parteneri:

 • Asociaţia Obştească „Uniunea pentru pevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”
 • Primaria mun. Bălţi

Suport financiar:Black See Trust, The German Marshal Fund for Regional Cooperation

Acţiunea consacrată Zilei Internaţionale a Combaterii SIDA „Spune – NU SIDA”

(1 Decembrie, anual)

Scopul:

Informarea şi sensibilizarea tinerilor din mun. Bălţi cu privire la infecţia HIV şi adoptarea unui răspuns adecvat epidemiei

Activităţi:

 1. Organizarea discotecilor tematice în cadrul Clubului SOHO, A-Club (locuri unde tinerii işi petrec timp liber) – distribuirea materialelor informaţionale, promovarea concursurilor, mijloacelor de protecţie.
 2. Organizarea activităţilor de informare pentru colegiile şi şcolile profesionale din mun. Bălţi – distribuirea materialelor informaţionale, promovarea seminarelor.
 3. Implicarea mass-media in cadrul activităţilor

Beneficiari:

 • 500 – 1500 tinerii din mun. Bălţi;
 • personalul didactic liceelor, colegiilor şi şcolilor profesionale;
 • persoane HIV-infectate;
 • comunitatea bălţeană.

Expozitia-foto “Drogul Ucide”

(1 decembrie 2008 – 15 februarie 2009)

Scopul:Sensibilizarea tinerilor  din mun. Bălţi şi Nordul R. Moldova cu privire la pericolul drogurilor,  prevenirea  consumului de droguri experimentale, promovarea unui mod de viata sanătos.

Activitaţi:

 1. Familiarizarea tinerilor din mun. Bălţi cu fotografii ale tinerilor implicati in  consumul  nelegal de drogurilor.
 2. Reflectarea soartei lor parcurgind traiectoria Viata – Droguri – Moarte.
 3. Seminare informative la tema “HIV/SIDA” si “Consumul de droguri”.

Beneficiari: elevi  ai 20 de şcoli din mun.Bălţi şi 10 şcoli din Nordul R. Moldova

Suport financiar: Iniţiativa Globală în Psihiatrie (Sofia/Bulgaria)

“Unii culeg ciuperci, noi culegem seringi”

(anual toamna şi primăvara)

Scopul: Reducerea riscului de infectare cu HIV, Hepatite virale si alte infectii cu transmitere prin singe în cazul injectarii ocazionale cu seringa utilizata.

Activitaţi:

 1. Informare populaţiei mun.Bălţi despre acţiunea desfăsurată.
 2. Colectarea seringilor utilizate(săptămînal) din parcurile, curtile si scarile caselor de locuit cu multe etaje din municipiul Balti.
 3. Transportare şi nimicirea seringilor.

Beneficiari: 2 parcuri, 3 raione de locuit (cartierele 6,7,8) m.Bălţi

„Ziua de comemorare a persoanelor care au decedat de SIDA” în mun. Bălţi

(anual)

Scopul:

*Comemorarea persoanelor decedate de SIDA in mun. Balti;

*Sensibilizarea comunitaţii vizavi de problema HIV/SIDA şi educarea unei atitudini tolerante şi nondiscriminatorie faţă de persoanele infectate.

Obiective:

*prevenirea şi combaterea discriminării/excluderii sociale a persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA;

*informarea corectă, accesibilă (cu utilizarea metodelor interactive) a populaţiei mun. Bălţi cu privire la infecţia HIV;

*implicarea unui număr  extins de persoane, organizatii şi instituţii in activitatea de prevenire HIV şi combatere a discriminarii persoanelor care trăiesc cu HIV.

Beneficiari:

 • rude, prieteni, persoane infectate si afectate de HIV/SIDA, elevi,studenţi, locuitori  ai mun.Bălţi;
 • APL, reprezentanţi ONG, medici.

Activitatea Liniei  informativ – consultative în problemele HIV/SIDA şi ale narcomaniei

(continuu)

Concepţie: serviciul de consiliere psihologică şi suport informaţional. Lucrează zilnic de la 10:00 pînă la 18:00, în afara zilelor de odihnă

Beneficiari: consumatori de droguri, codependenţi, persoane infectate şi afectate HIV, adolescenţi, tineri şi adulţi.

Consultant: psiholog.

Cele mai fregvente solicitări legate de problemele: narcomaniei, SIDA IST, relaţie băiat-fată depresii,  conflicte, relaţiile în familie-cuplu, sexualitate, cazuri de suicid.

Activitatea realizată în cadrul proiectului ,,Măsuri urgente de profilaxie a răspîndirii HIV/SIDA printre utilizatorii de drog injectabil, în baza strategiei diminuării noxelor”. A început să funcţioneze în 1998 ca Telefon al Încrederii penrtu adolscenţi.

Programe „Măsuri urgente de profilaxie a răspândirii HIV/SIDA în mediul utilizatorilor de droguri  injectabile şi a lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălţi în baza strategiei Reducerea Riscurilor”

(2000-2009)

Scopul: Prevenirea răspândirii HIV în mediul grupurilor de populaţie cu grad sporit de vulnerabilitate

Activităţi/Servicii:

 1. Schimb de seringi, distribuirea mijloacelor individuale de protecţie şi a dezinfectantelor
 2. Consiliere specializată (medicală, socială, psihologică, juridică)
 3. Reorientarea către serviciile medicale şi sociale, inclusiv către tratamentul de substituţie cu metadonă, programe de reabilitare, cabinetele de testare şi consiliere voluntară la HIV şi hepatitele virale
 4. Activităţi de informare/educare/outreach,
 5. Lucrul cu comunitatea

Beneficiari:

 • Mai mult de 3000 utilizatori de droguri injectabile din mun. Bălţi,
 • Mai mult de 200 persoane ce prestează servicii sexuale contra plată.

Suport financiar: la moment programele sunt finanţate din resursele financiare GFATM prin intermediul granturilor operate de Fundaţia Soros-Moldova

Reclame
 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: