RSS

Arhive pe categorii: Activităţi TDV

Prevenim HIV prin atitudine activă

hiv-curt

În ajunul Zilei Mondiale de combatere SIDA 2014,  Asociaţia Obştească  „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, Bălţi anunţă concurs de desen și fotografie “Prevenim HIV prin atitudine activă”

Acest concurs este pentru TINE! Doar aici îți poți exprima liber creativitatea, energia și spiritul tînăr!

Regulile concursului:

  • participanții la concurs pot fi – adolescenţi şi tineri cu vîrsta între 9-25 ani;
  • lucrarea propusă va conține un desen+slogan sau o fotografie+slogan la tema „Prevenim HIV prin atitudine activă”
  • nu pot fi aplicate lucrările altora;
  • durata concursului : 14.11.2014 – 05.12.2014

Toate lucrările sunt așteptate la adresa de email tdvbalti@gmail.com și vor conține următoarele:

  1. numele participantului;
  2. lucrarea (scanată în format JPG) care va fi atașată sau un link către ea;
  3. datele de contact.

Rezultatele concursului vor fi anunţate pe 10 decembrie 2014 pe site-ul organizației.  

„Pune-ţi imaginaţia la lucru”

Reclame
 

Schimbare de atitudine la sine și la ceilalți

Fotografie0400Voluntariatul este acel fenomen care a devenit mai vizibil în ultimul an și pentru mine. Este unul dintre motoarele care mă atrage să mai implic în societate și să devin mai responsabilă și mai activă.

De acum un an, în comun cu alți tineri, fac voluntariat prin intermediul organizației Institutul de Reforme Penale, oficiul Ungheni. Acest lucru presupune realizarea activităților cu adolescenții și tinerii, în special vulnerabili, în spațiile în care aceștia își petrec timpul liber de obicei. Cu grupuri de adolescenți cu care am stabilit un contact, comunic și organizez activități de cunoaștere, de distracție, dar și învățare.

La moment comunic cu un grup de 10 copii și adolescenți, de 12-16 ani, care provin din familii sărace, familii în care unul sau ambii părinți consumă alcool, familii cu doar un singure părinte, din cauza divorțului (de cele mai dese ori doar cu mamă), alții care se află în grija bunicilor sau mtușii fiindcă părinții lor sunt peste hotare. Pentru fiecare întîlnire pregătesc cîte ceva nou: informație /noutăți, activități, jocuri la temele care îi interesează. Și am observat că activitățile interactive îi atrag și mai mult pe adolescenți să vină la întîlnirile noastre, astfel eu am șansa să discut cu ei și temele ce țin de Modul sănătos de viață și riscurile de infectare cu HIV.

Am o atitudine serioasă față de activitatea pe care o fac și față de copii cu care comunic, implicarea mea egală îi încurajează și distruge barierele dintre noi. Am totul calculat și pregătit din timp, astfel și ei sunt responsabili cînd promit să pregătească ceva ca să împărtășe cu semenii săi. Fiecare oră petrecută cu ei în teren, mă învață mult și pe mine cît și pe ei.

Relația noastră deosebită poate fi văzută și în lucrările pe care hotărîm să le facem și le facem în comun, un exemplu ne poate servi mini-expoziția creată de mînuțele noastre. Cel mai mult, în activitatea pe care o fac, îmi place să observ cum toți se implică prietenește și activ în activitățile propuse de mine și colegii mei (desene, jocuri sportive pe terenul de joacă, crearea frazelor /slogane la o temă anumită). Eu mă strădui să-i încurajez și chiar îi ajut în anumite momente, iar în paralel cu aceasta capăt și eu experiență.

O realizare deosebită și semnificativă pentru mine a fost momentul în care am recomandat unei fetițe să meargă la psiholog, explicîndu-i care pot fi beneficiile în urma comunicării cu un așa specialist.  Acest moment reprezintativ mă determină sa ajut în continuare adolescenții care sunt închiși în sine și suportă multe lucruri dificile în viața sa. Este de lăudat faptul că în republica noastră este posibil de organizat astfel de activități pentru tinerii cu implicarea tinerilor și consider că am parte de realizări frumoase alături de echipa de voluntari din Ungheni și de adolescenții cu care comunic și sper că acest lucru o să continuie astfel și înnainte.

Autor: Creangă Cristina, voluntar outreach, IRP oficiul Ungheni

Activitate efectuată în cadrul proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Uniunii Europene, ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”

 

Voluntariat – cu cîștig!

“Fără îndoială că un grup mic dar dedicat și gînditor de cetățeni poate schimbă lumea; de fapt, este singurul lucru care a schimbat lumea pînă acum.”

( Margaret Mead)

IMAG0967De acest slogan ne conducem noi, voluntarii din Orhei. Voluntariatul ne-a adus împlinirea și încrederea că suntem utili, iar efortul nostru nu este înzădar. Înaintăm cu pași mici, dar siguri pe drumul implicării sociale, mai degrabă, punînd accent pe caliatate și mai puțin pe cantitate.

Organizația „Adolescentul”, sub a cărei tutelă ne desfășurăm activitatea de voluntariat, este una din cele mai dezvoltate ONG-uri din Orhei și ne oferă creștere personală și posibilități de implicare socială. Nu pot să nu o menționez pe d. Romanov, care este mai mult decît un Președinte de ONG, este mentorul nostru și un bun prieten. În general, tot colectivul organizației este orientat spre un lucru de echipă bine consolidat și sînt un exemplu viu de implicare și devotament față de munca pe care o prestează în folosul comunității, pe bază de voluntariat, inclusiv.

Echipa noastră de 10 voluntari, susținută, pe durata a doi ani deja, de proiectul regional UNICEF, cu suportul Uniunii Europene, ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV” și implementat de asociația „Tinreii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți, este mereu în dezvoltare și perfecționare. Iar „Adolescentul” a devenit o prima experiență de muncă, anume aici am învățat ce este acordarea unui serviciu prietenos tinerilor aflați în dificultate. Am crescut și creștem împreună cu beneficiarii nostri, împreună cu ei învățăm adevărurile vieții și încercam să schimbăm ceva în noi, iar prin aceasta și în cei din jur. La început e mai dificil, apoi acesta devine un  mod de viață – să fii atent la cei din jur și să lași indiferența de o parte. Desigur, această muncă cere perfecționare și acumulare de noi informații, continuu, dar în același timp, îți oferă satisfacția să nu înveți niște teorii lipsite de viață ci, chiar, viață – adevărată, care se trăiește alături de noi.

Fiacare dintre noi, voluntarii, poate povesti multe istorii utile și pline de învăţăminte, pe care le putem oferi și colegilor noştri din alte regiuni (Ungheni, Bălți, Dondușeni, Rîbnița) implicați în proiect, în cadrul activităților și întrunirilor, instruirilor comune, astfel în cît fiecare să-şi selecteze înţelepciune şi prudenţă din ele, iar noi le vom ţine şi pentru copiii noştri, ca să-i putem feri de nişte probleme.

Cu toate că definiţia voluntariatului spune că această activitate presupune o muncă neremunerată, după cum vedeți, noi voluntarii avem multe de cîştigat.

Marina Popusoi, voluntar AO „Adolescentul”, orașul Orhei

 

Sănătatea în viziunea tinerilor

WRABnOarVUWmgZqWv2EWAÎn cadrul proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Uniunii Europene, ”Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”, voluntarii outreach din orașul Dondușeni planifică și realizează diverse acțiuni comunitare pentru a implica tinerii și a le provoca interesul vis-à-vis modul sănătos de viață și testarea la HIV, iar colectarea de opinii, la tema „Sănătatea în viziunea tinerilor”, face parte din acest șir de activități și a fost realizată cu mare entuziasm de echipa locală de voluntari outreach.

 „Sănătatea reprezintă darul cel mai de preț al omului. Cu toții știm că dacă avem sănătate, le putem face pe toate. Sănătatea reprezintă comoara noastră, cea mai mare și cea mai importantă avere, ne spune Cucer Diana, voluntară outreach din cadrul asociației „Tinerele femei din Cernoleuca”. Echipei noaste de voluntari îi pasă de sănătatea tinerilor de azi, de aceea, am hotărit să facem un sondaj de opinii, ca să aflăm, ce zic tinerii despre sănătate?”

Iată cîteva din opinniile tinerii din or. Dondușeni:

Mihaela (17 ani): „Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să îl facă.”

Vitalie (15 ani): „Sănătatea este fericire.”

Vadim (15 ani): „Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască”.

Ana (16 ani): „Sănătatea este prima bogăție.”

Diana (17 ani): „Sănătatea nu este pur și simplu lipsă de boală.”

Marian (16 ani): „Sănătatea este cel mai frumos dar oferit de la natură.”

Doina (18 ani): „Sănătatea este un cuvînt mare. Ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, ci și perspectiva de viitor a unui om.”

Catalina (15 ani): „Sănătatea este viață.”

Valeria (17 ani): „A fi sănătos înseamnă a fi un om fericit.”

Alexandru (18 ani): „Sănătatea este ca banii, niciodată nu vom avea o adevarată ideea de valoarea sa pînă cînd nu o vom pierde.”

Oleg (16 ani): „Sănătatea este comoara tot mai rău pazită de oamenii contemporani.”

Doina (17 ani): „Sănătatea este unica ce nu poate fi cumparată în zilele noastre.”

Ion (16 ani): „Sănătatea este cea mai mare bucurie.”

Diana (18 ani): „Sănătatea e unitatea ce dă valoare tuturor zerourilor vieții.”

Valentina (18 ani): „Sănătatea este bunul cel mai de preț, pe care ni-l oferă natura.”

„Tinerii cu care am comunicat au primit în final materiale informative și invitație de a fi mai activ și de a promova un mod sănătos de viață, ne spune Vacarov Elena, voluntară outreach în aceeași organizație. După activitățile efectuate în teren cu adolescenții, noi, voluntarii, suntem siguri că tinerii din orașul Dondușeni aleg um mod sănătos de viață și tind spre o viață mai bună și sigură alături de echipa noastră.”

 

„Cercul de solidaritate” acționează în mun. Bălți

IMG_5226La data de 20 octombrie anul curent, Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (asociația „TDV” filiala Bălți) a avut plăcerea să primească în vizită de studiu participanții „schimbului de experiență” din cadrul proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat”, specialiști principali în problemele social-educative și comunitare (DPDC), pedagogii din Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri (CCCT) din sectoarele mun. Chișinău, la fel și reprezentanții direcțiilor de asistență socială şi protecţia familiei din Călărași și Hîncești și reprezentanți proiectului „Teritoriul adolescenței: liber dar protejat” care au organizat acest eveniment.

Vizita s-a axat pe prezentarea modelului de parteneriat între APL, serviciile sociale, medicale și educaționale existente şi ONG-urile de tineret din mun. Bălţi, așa numitul „cerc de solidaritate”, ce își centrează activitatea pe adolescenții și tinerii în special vulnerabili, întru prevenirea și reducerea situațiilor de risc.

În cadrul vizitei, asociația „TDV” filiala Bălți a prezentat serviciile pe care le oferă în lcrul cu adolescenții și tinerii în special vulnerabili și la risc de infectare, oferite în baza proiectului regional UNICEF realizat cu suportul Uniunii Europene „Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”. La fel au fost vizitați și partenerii „cercului de solidaritate” Centrul de sănătate prietenos tinerilor „ATIS” și Instituția publică „Centrului de primire a copiilor în regim de urgență „Evrica”.

Vizită de studiu similară a fost realizată și în 5 septembrie 2014, la care la fel au participat profesioniști practicieni ce prestează servicii adolescenților aflați în situații de risc și familiilor lor, pentru a îmbunătăți serviciile și politicile comunitare destinate adolescenților în situație de risc și În scopul de a  prelua practici de lucru în domeniul asistenţei stradale, implementate de către Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” filiala Bălți.

 

Sute de seringi folosite nu mai sunt un pericol pentru bălțeni

seringiAtunci când sunt bine gestionate, deșeurile infecțioase prezintă un risc scăzut pentru sănătatea publica. Însă, din păcate, încă putem întâlni, ocazional, ace aruncate, seringi si alte obiecte sau materiale contaminate cu sânge sau lichide biologice, aruncate în locuri publice populate sau mai puțin populate.

Pentru persoanele care din întâmplare pot veni în contact cu aceste obiecte există un pericol de contaminare cu maladii infecțioase grave, așa cum sunt  hepatita și HIV, etc.

Astfel, la data de 25 iulie anul curent, o echipă de angajați, voluntari și beneficiari ai Asociației ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți s-au deplasat prin orașul Bălți pentru colectarea materialelor de injectare abandonate şi apoi distrugerea prin incinerare a acestor materiale.

Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți organizează astfel de acțiuni regulat, de câteva ori pe an cu scopul de a preveni infectarea accidentală a populaţiei, prin seringi abandonate de către consumatorii de droguri pe spaţiul public al orașului Bălți cu boli transmisibile parenteral (prin ac).

Fiind respectate normele de protecție și de igienă în vigoare, timp de 2 ore au fost colectate  peste 700 seringi care au fost depozitate în ambalaje speciale și ulterior au fost incinerate.

Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”, Bălți atenționează că e foarte important să acordăm o atenție sporită deșeurilor infecțioase și să semnalam orice acumulare neconforma, pentru prevenirea infectării oamenilor și degradarea mediului.

 

Ziua Lumânărilor Aprinse la Orhei

orheiLa 16 mai, anul curent în orașul Orhei s-a desfășurat Acțiunea comunitară „Ziua Lumînărilor aprinse”. Activitatea a fost organizată de către 9 angajați și 40 voluntari bravi ai Centrului „Adolescentul”, băieți și fete cu vîrstă cuprinsă între 13-20 ani, studenți și elevi ai gimnaziului M. Eminescu și Colegiului Medical, dar și din instituțiile rurale de învățămînt.

De dimineață, voluntarii și-au propus să atragă atenția locuitorilor orașului, în special a tinerilor, prin intermediul unui dans flash-mob, după care au fost distribuite mai mult de 600 materiale informaționale cu genericul: „Ești în risc?”, „Testează-te la HIV”, „Cărți pentru fete istețe și băieți isteți”, „cărți de vizită” și panglici roșii – simbol al solidarității.

La fel persoanele contactate au participat într-un sondaj cu referire la cunoștințele despre HIV, s-a adeverit că 80% dintre respondenți (din numărul total de 200 de tineri) nu cunosc toate căile de transmitere a infecției HIV, si nici nu știu unde ar putea face un test la HIV. Pentru cei cointeresați se făceau explicații mult mai detaliate cu referire la testarea la HIV.

Nu au lipsit și activitățile creative, astfel toți doritorii au avut posibilitatea să-și expună părerea on-line (pe rețeaua de socializare – facebook, pagina asociației), pe parcursul zilelor 12.05 – 16.05, în cadrul Concursului celor mai reușite mesaje de îndemn și de nondiscriminare a persoanelor HIV infectate.

„Rămâneți oameni! SIDA nu se transmite prin omenie!” Corina Erhan și „Compasiunea este apa care stinge focul de discriminare.” Molly Cowden sunt doar citeva dintre mesajele participante în concurs. Acestea au fost culese și plasate pe un baner, ca toți doritorii să participe la selectarea premianților. Din numărul total de 11 mesaje doar cinci au fost premiate.

Culminația activității s-a desfășurat prin scrierea a 80 de mesaje pe baloane, cu conținut pătrunzător și pline de optimizm pentru cei infectați de HIV, după care onorarea persoanelor decedate de SIDA printr-o „Minută a tăcerii” și în final lansarea baloanelor în cer.

Evenimentul nu ar fi fost atît de atractiv și de divers, dacă nu se implicau și partenerii locali: APL or. Orhei, Centrul de Tineret, Colegiul Medical, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Cabinetul de consiliere voluntara și Centrul de Sănătate Publică.